Kadra

dyrektor: Izabella Skóra: matematyka, zajęcia komputerowe.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przywózkach:

 • Beata Sobolewska: edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, oligofrenopedagogika
 • Anna Wyszomirska: historia i społeczeństwo, wychowanie do życia w rodzinie
 • Jolanta Grzymała: język polski
 • Barbara Wojewódzka: edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Zawadzka: edukacja wczesnoszkolna
 • Dariusz Dacków: wychowanie fizyczne
 • Maryla Zubowicz- Wielogórska: język angielski IV-VI
 • Małgorzata Ścibor: język niemiecki
 • Danuta Perycz: przyroda
 • Katarzyna Jendrzejewska: religia
 • Stanisław Kamiński: język angielski kl. I-III
 • Judyta Stolarczyk: matematyka, zajęcia techniczne
 • Anna Jaseńczuk: logopedia

Niepubliczne Przedszkole w Przywózkach:

 • Anna Zawadzka: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Paulina Kaczor: wychowanie przedszkolne
 • Agata Witkowska: wychowanie przedszkolne
 • Stanisław Kamiński: język angielski
 • Katarzyna Jendrzejewska: religia
 • Kinga Żółkowska: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, logopedia (zwolnienie lekarskie)