Nasza działalność

Jednym z celów  Stowarzyszenia „Wspólny cel”, założonego w 2011  roku przez mieszkańców miejscowości Przywózki i Węże  było przejęcie prowadzenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole, jako Zespół Oświatowy, rozpoczęły działalność pod patronatem Stowarzyszenia „Wspólny Cel” od września 2012 r.

Na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego przybyli zaproszeni goście: Radny Gminy Sokołów Podlaski – Jan Pietranik, Radny Powiatu Sokołowskiego – Tadeusz Bieliński, Ksiądz Kanonik – Stanisław Bogusz, Zarząd Stowarzyszenia na czele z Prezesem – Piotrem Dmowskim oraz rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się od odczytania listu Ministra Edukacji Narodowej przez panią dyrektor Annę Wyszomirską. Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną, po której pani dyrektor przedstawiła organizację pracy w nowym roku szkolnym. W placówce pozostali wszyscy dotychczas uczący nauczyciele i pracownicy obsługi.

Dźwięk pierwszego dzwonka w murach zlikwidowanej szkoły był uwieńczeniem starań Stowarzyszenia o utrzymanie placówki.

Nasza Placówka

Nasza Placówka