Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólny Cel”:

Bulak Justyna - prezes

Błońska Anna - sekretarz

Kobylińska Justyna – skarbnik

Szarmach Agnieszka – członek

Wielądek Małgorzata - członek

Ławnik Olga - członek